"รถบัสโทโฮคุคิวโค (Tohoku Express Bus)" เดินทางจากโตเกียวไปเซนได, ยามากาตะในแถบโทโฮคุ / นิกโก / คานาซาวะในแถบโฮคุริคุ / โอซาก้า, โอกายามะในแถบคันไซโดยรถบัสด่วนพิเศษ

แผนผังเส้นทางรถบัสด่วนพิเศษ

แผนผังเส้นทางรถบัสด่วนพิเศษ

ไม่พบเส้นทาง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

โอกายาม่า

สวนโคระคุเอ็น
ปราสาทโอกายามะ
ชมเมืองคุราชิกิ
ปราสาทบิทชูมัสซุยามะ

ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์สำหรับการจองทางออนไลน์มีแต่ภาษาญี่ปุ่น สำหรับภาษาอังกฤษกำลังดำเนินการ

Photo