ป้ายรถบัสหลัก

โตเกียว / โยโกฮาม่า

 • สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ Google map
 • สำนักงานขายโตเกียว (อู่รถชิโนโนะเมะ) Google map
 • โตเกียวเทเลพอร์ต (โอไดบะ) Google map
 • หน้าสถานีอุเอโนะ Google map
 • หน้าสถานีอาซากุสะ Google map
 • สถานีขนส่งฮามามะสึโจ Google map
 • โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Google map
 • สถานีโตเกียว ทางออกยาเอสุทิศใต้ Google map
 • สถานีโยโกฮาม่า ทางออกทิศตะวันตก Google map

เซนได

 • สถานีเซนได ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส No. 22 Google map
 • สำนักงานขายเซนได Google map

ยามากาตะ / ฟุกุชิมะ

 • สถานีฟุกุชิมะ (ทางออกทิศตะวันออก) Google map
 • สถานีโยเนะซาวะ (ทางออกทิศตะวันออก) Google map
 • หน้าโยเนะซาวะ ซิตี้ ฮอล์ Google map
 • อะกายุ ออนเซ็น Google map
 • คามิโนะยามะ ออนเซ็น Google map
 • ตึกยามาโกะ (ยามากาตะ) Google map
 • หน้าที่ว่าการจังหวัดยามากาตะ Google map
 • สำนักงานขายซากาเอะ Google map
 • อู่รถเทนโดะ Google map
 • หน้าสถานีซากุรัมโบะ-ฮิกาชิเนะ Google map
 • สถานีมุรายามะ Google map
 • ห้องรับรองโอบานะซาวะ Google map
 • สี่แยกฟุนากะตะ Google map
 • หน้าสถานีชินโจ Google map

คานาซาวะ / โทยามะ

 • สถานีโทยามะ (ทางออกทิศเหนือ) Google map
 • หน้าสถานีคานาซาวะ Google map
 • อู่รถคิตะคันซากิโมริ Google map

เกียวโต / โอซาก้า

 • สถานีเกียวโต ทางออกฮะจิโจ Google map
 • หน้าสถานีโอซาก้า (ฮิกาชิ อุเมะดะ) Google map
 • สถานีคินเทตสึนับบะ ทางออกทิศตะวันตก (ตึก OCAT) Google map
 • สถานีอาเบะโนะบาชิ Google map

โอกายามะ

 • ซันโยอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) Google map
 • โอกายามะอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) Google map
 • สถานีโอกายามะ ทางออกทิศตะวันตก Google map
 • คุราชิกิอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) Google map
 • สถานีคุราชิกิ ทางออกทิศเหนือ Google map

นิกโก / คินุกาวะ

 • สถานีชิโมะอิมาอิจิ Google map
 • สถานีโทบุนิกโก Google map
 • โทบุ เวิลด์ สแควร์ Google map
 • สถานีคินุกาวะ ออนเซ็น Google map