รถบัสแบบด่วน

Expressway Bus Route Map

รถบัสด่วนพิเศษที่ให้ความสะดวกสบาย นั่งจากต้นทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ

ไม่พบเส้นทาง

โตเกียว - เซนได

 • รอบกลางวัน
 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
3,500 เยน - 7,000 เยน (เด็ก : 3,500 เยน)

เวลาเดินทาง : 5 ชั่วโมง - 5 ชั่วโมง 30 นาที

สายเซนได (New Star)
โตเกียว ↔ เซนได จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 3 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 3 เที่ยว
ป้ายรถบัส สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / สถานีเซนได ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส No. 22 / สำนักงานขายเซนได / โตเกียวสกายทรีทิศเหนือ (รถขาเข้าเท่านั้น)
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 3 ที่นั่งต่อแถว 4 ที่นั่งต่อแถว มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
 • รอบกลางวัน
 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
3,500 เยน - 6,500 เยน (เด็ก : 3,500 เยน)

เวลาเดินทาง : 5 ชั่วโมง - 5 ชั่วโมง 30 นาที

สายเซนได (Holiday Star)
โตเกียว ↔ เซนได (เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 2 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 2 เที่ยว
ป้ายรถบัส สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / สถานีเซนได ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส No. 22 / สำนักงานขายเซนได / โตเกียวเทเลพอร์ต (โอไดบะ) (รถขาเข้าเท่านั้น)
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 4 ที่นั่งต่อแถว มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

โตเกียว - ยามากาตะ

 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
โตเกียว - ยามากาตะ : 6,000 เยน - 6,700 เยน (เด็ก : 3,000 เยน - 3,350 เยน)
โตเกียว - ฟุกุขิมะ : 4,900 เยน (เด็ก : 2,450 เยน)

เวลาเดินทาง : 7 ชั่วโมง 15 นาที

สายยามากาตะ (Rainbow)
โตเกียว ↔ ฟุกุชิมะ / โยเนะซาวะ / ยามากาตะ จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / หน้าสถานีอุเอโนะ / หน้าสถานีอาซากุสะ / สถานีฟุกุชิมะ (ทางออกทิศตะวันออก) / สถานีโยเนะซาวะ (ทางออกทิศตะวันออก) / หน้าโยเนะซาวะ ซิตี้ ฮอล์ / อะกายุ ออนเซ็น / คามิโนะยามะ ออนเซ็น / ตึกยามาโกะ (ยามากาตะ)
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 3 ที่นั่งต่อแถว มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

โตเกียว - ชินโจ

 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
โตเกียว - ยามากาตะ : 6,000 เยน - 6,700 เยน (เด็ก : 3,000 เยน - 3,350 เยน)
โตเกียว - ชินโจ : 6,900 เยน - 7,700 เยน (เด็ก : 3,450 เยน - 3,850 เยน)

เวลาเดินทาง : 8 ชั่วโมง 40 นาที

สายชินโจ (TOKYO Sunrise)
โตเกียว ↔ ยามากาตะ / ชินโจ จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สถานีขนส่งฮามามะสึโจ / สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / หน้าสถานีอุเอโนะ / หน้าสถานีอาซากุสะ / หน้าที่ว่าการจังหวัดยามากาตะ / ตึกยามาโกะ (ยามากาตะ) / สำนักงานขายซากาเอะ / อู่รถเทนโดะ / หน้าสถานีซากุรัมโบะ-ฮิกาชิเนะ / สถานีมุรายามะ / ห้องรับรองโอบานะซาวะ / สี่แยกฟุนากะตะ / หน้าสถานีชินโจ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 3 ที่นั่งต่อแถว มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

โตเกียว - คานาซาวะ

 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
5,500 เยน - 8,800 เยน (เด็ก : 4,400 เยน)

เวลาเดินทาง : 9 ชั่วโมง 20 นาที

สายคานาซาวะ
โตเกียว ↔ โทยามะ / คานาซาวะ จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สำนักงานขายโตเกียว (อู่รถชิโนโนะเมะ) / หน้าสถานีอาซากุสะ / หน้าสถานีอุเอโนะ / สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / สถานีโทยามะ (ทางออกทิศเหนือ) / หน้าสถานีคานาซาวะ / อู่รถคิตะคันซากิโมริ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 3 ที่นั่งต่อแถว ที่นั่งมีที่เสียบปลั๊กไฟ มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

โตเกียว / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - เกียวโต / โอซาก้า

 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
7,500 เยน - 9,500 เยน (เด็ก : 3,750 เยน - 4,750 เยน)

เวลาเดินทาง : 10 ชั่วโมง

สาย เกียวโต, โอซาก้า
โตเกียว / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โยโกฮาม่า ↔ เกียวโต / โอซาก้า
(Flying Liner)
จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สำนักงานขายโตเกียว (อู่รถชิโนโนะเมะ) / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / สถานีโยโกฮาม่า ทางออกทิศตะวันตก / สถานีเกียวโต ทางออกฮะจิโจ / หน้าสถานีโอซาก้า (ฮิกาชิ อุเมะดะ) / สถานีคินเทตสึนับบะ ทางออกทิศตะวันตก (ตึก OCAT) / สถานีอาเบะโนะบาชิ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 3 ที่นั่งต่อแถว ที่นั่งมีที่เสียบปลั๊กไฟ (Electrical Outlets) มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

โตเกียว / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - เกียวโต / โอซาก้า

 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
4,000 เยน - 7,500 เยน (เด็ก : 2,000 เยน - 3,750 เยน)

เวลาเดินทาง : 11 ชั่วโมง

สาย เกียวโต, โอซาก้า
โตเกียว / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โยโกฮาม่า ↔ เกียวโต / โอซาก้า
(Flying Sneaker)
จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สำนักงานขายโตเกียว (อู่รถชิโนโนะเมะ) / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / หน้าสถานีอาซากุสะ / หน้าสถานีอุเอโนะ / สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / สถานีโยโกฮาม่า ทางออกทิศตะวันตก / สถานีเกียวโต ทางออกฮะจิโจ / หน้าสถานีโอซาก้า (ฮิกาชิ อุเมะดะ) / สถานีคินเทตสึนับบะ ทางออกทิศตะวันตก (ตึก OCAT) / สถานีอาเบะโนะบาชิ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 4 ที่นั่งต่อแถว ที่นั่งมีที่เสียบ USB มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

โตเกียว - โอกายามะ

 • รอบกลางคืน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
Mamakari Liner: 6,200 เยน - 6,700 เยน (เด็ก : 4,940 เยน - 5,150 เยน)
Le Blanc: 9,930 เยน - 10,080 เยน (เด็ก : 4,970 เยน - 5,040 เยน)

เวลาเดินทาง
Mamakari Liner: 11 ชั่วโมง
Le Blanc: 12 ชั่วโมง

สายโอกายามะ
โตเกียว ↔ โอกายามะ / คุราชิกิ จองที่นั่ง

ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์สำหรับการจองทางออนไลน์มีแต่ภาษาญี่ปุ่น สำหรับภาษาอังกฤษกำลังดำเนินการ

จำนวนรอบ (ต่อวัน) Mamakari Liner: เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
Le Blanc: เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สำนักงานขายโตเกียว / หน้าสถานีอาซากุสะ / หน้าสถานีอุเอโนะ / สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ / สถานีขนส่งชินากาว่า / โยโกฮาม่า ซิตี้ แอร์ เทอร์มินอล (YCAT) / สถานีทสึยามะ / ทสึยามะ ปาร์คกิ้ง / ซันโยอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) / โอกายามะอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) / โอกายามะ ไดกักคุ ซูจิ / สถานีโอกายามะ ทางออกทิศตะวันตก / คุราชิกิอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) / สถานีคุราชิกิ ทางออกทิศเหนือ / โตเกียวเทเลพอร์ต (โอไดบะ) (รถขาเข้าเท่านั้น)
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 4 ที่นั่งต่อแถว ที่นั่งมีที่เสียบ USB มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ

ตารางเวลา: ไปคุราชิกิ

ป้ายรถบัส Le Blanc Mamakari Liner
สำนักงานขายโตเกียว (ท่ารถชิโนโนะเมะ) - 21:07
หน้าสถานีอาซากุสะ - 21:37
หน้าสถานีอุเอโนะ - 21:50
สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ - 22:10
สถานีขนส่งชินากาว่า 20:40
โยโกฮาม่า ซิตี้ แอร์ เทอร์มินอล (YCAT) 21:45
สถานีทสึยามะ 6:20
ทสึยามะ ปาร์คกิ้ง 6:25
ซันโยอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) 6:40
โอกายามะอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) 7:45 6:58
โอกายามะ ไดกักคุ ซูจิ 7:55
สถานีโอกายามะ ทางออกทิศตะวันตก 8:00 7:13
คุราชิกิอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) - 7:53
สถานีคุราชิกิ ทางออกทิศเหนือ - 8:00

ตารางเวลา: ไปโตเกียว

ป้ายรถบัส Le Blanc Mamakari Liner
สถานีคุราชิกิ ทางออกทิศเหนือ - 20:30
คุราชิกิอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) - 20:38
สถานีโอกายามะ ทางออกทิศตะวันตก 20:20 21:20
โอกายามะ ไดกักคุ ซูจิ 20:25
โอกายามะอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) 20:35 21:35
ซันโยอินเตอร์ IC (ทางด่วนซันโย) 21:53
ทสึยามะ ปาร์คกิ้ง 21:50
สถานีทสึยามะ 22:00
โยโกฮาม่า ซิตี้ แอร์ เทอร์มินอล (YCAT) 6:40
สถานีขนส่งชินากาว่า 7:30
สถานีโตเกียว ถนนยาเอสุ 6:30
หน้าสถานีอุเอโนะ 6:50
หน้าสถานีอาซากุสะ 6:57
สำนักงานขายโตเกียว (ท่ารถชิโนโนะเมะ) 7:30
โตเกียวเทเลพอร์ต (โอไดบะ) 8:00 -

โตเกียว - นิกโก

 • รอบกลางวัน
 • ระบุที่นั่ง
 • ที่นั่งสงวน
Photo

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
2,500 เยน (fเด็ก : 1,250 เยน)

เวลาเดินทาง : 3 ชั่วโมง 30 นาที

สายนิกโก
โตเกียว ↔ นิกโก / โทบุ เวิลด์ สแควร์ / คินุกาวะ ออนเซ็น จองที่นั่ง
จำนวนรอบ (ต่อวัน) เที่ยวรถขาไป 1 เที่ยว, เที่ยวรถขากลับ 1 เที่ยว
ป้ายรถบัส สถานีโตเกียว ทางออกยาเอสุทิศใต้ (รถขาออกเท่านั้น) / สถานีโตเกียว ทางออกนิฮงบาชิ (รถขาเข้าเท่านั้น) / สถานีชิโมะอิมาอิจิ / สถานีโทบุนิกโก / โทบุ เวิลด์ สแควร์ / สถานีคินุกาวะ ออนเซ็น
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนรถ 3 ที่นั่งต่อแถว ที่นั่งมีที่เสียบ USB มีห้องน้ำบนรถ มีการจอดพัก ห้ามสูบบุหรี่
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ