ไอคอน

เกี่ยวกับไอคอนต่างๆ

 • เดินรถในช่วงเวลากลางวัน
 • เดินรถแบบข้ามวัน (ออกเดินทางช่วงเวลากลางคืน และไปถึงจุดหมายในตอนเช้าของวันถัดไป)
 • ต้องจองล่วงหน้า
 • ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
 • จะเดินรถเฉพาะฤดูกาลที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • จะเดินรถเฉพาะวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ที่นั่งสงวน
 • ใน 1 แถว มี 3 ที่นั่ง
 • ใน 1 แถว มี 4 ที่นั่ง
 • ที่นั่งมีที่เสียบปลั๊กไฟ (Electrical Outlets)
 • ที่นั่งมีที่เสียบ USB
 • ที่นั่งจำกัดเฉพาะสำหรับสตรี
 • บริการระบบ lanไร้สายบนรถบัส
 • มีห้องน้ำให้บริการบนรถบัส
 • มีการจอดพักระหว่างทาง อาทิ เพื่อเข้าห้องน้ำ
 • ห้ามสูบบุหรี่

* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ